Vesměs samé Heliosy, tedy jedny z těch nejběžnějších starých skel současné doby.