Největší použitelné zvětšení, kterého jsem dosud dosáhl.