portrét vzácné pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora)