při fotografování tekoucí vody (foto z rodinného archivu)