Obchodní podmínky a GDPR

podnikatel Jakub Štěpán
Římalova 225, 289 37 Loučeň
IČ: 02544024
email: jakubstepan@jakubstepan.com 
tel.: 732 116 805
Podnikatel není plátce DPH. Je zapsán v Živnostenském rejstříku od 8. 1. 2014.

Obchodní podmínky se vztahují na online prodej presetů inzerovaný skrze rozhraní stránky www.jakubstepan.com. Vstupují v platnost 18. 3. 2020.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Jakuba Štěpána (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového rozhraní webu www.jakubstepan.com nebo emailové komunikace.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva se uzavírá na základě elektronické komunikace smluvních stran, a to nejlépe odesláním formuláře na www.jakubstepan.com/presety nebo zasláním emailu s žádostí o nákup zboží.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
Cena balíčku presetů je 990 Kč. Prodávající není plátce DPH. Platba za zboží je možná pouze převodem na účet na základě faktury vydané prodávajícím. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu zboží elektronickou cestou v nejbližší možné době, nejpozději však 7 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Odstoupení od kupní smlouvy je možné do 7 pracovních dnů od jejího uzavření, a to nejlépe zasláním požadavku na email prodávajícího. V případě, že zboží již bylo doručeno, je kupující povinen jej nepoužívat. V případě již proběhlé platby prodávající vrátí zaplacenou částku kupujícímu na bankovní účet. Kupní smlouva se automaticky ruší, pokud kupující neuhradí cenu zboží prodávajícímu do 30 dnů od doručení faktury.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a při respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. a dále dle zásad nařízení GDPR, a to pouze v míře nezbytné pro vyřízení objednávky.