FOTOGRAFOVÁNÍ ORCHIDEJÍ

vyhodnocení dotazníku

V létě minulého roku byl mezi fotografy orchidejí vypuštěn dotazník, jehož hlavním cílem byla podpora výzkumu v mé diplomové práci zaměřené na vliv fotografického turismu na české orchidejové biotopy. Přestože plány zmíněné práce se změnily, rád uvolním veřejně alespoň výsledky dotazníku. Jednak pro někoho mohou být zajímavé, jednak to považuji za dluh všem, kteří se do něj zapojili a věnovali mu kus svého volna, byť odměnou za vyplnění byl i e-book o focení rostlin, který jsem pro tu příležitost vytvořil :-). 

Nehledejte tu prosím vědecky správné metody vyhodnocení, spíše to berte jako laické shrnutí toho nejzajímavějšího. 

Jak to celé probíhalo a kdo jsou respondenti?

Dotazník byl zaměřen na všechny, kteří nějakým způsobem fotografují orchideje v české přírodě. Není žádným tajemstvím, že velká frekvence navštěvování některých cenných lokalit může tyto lokality ovlivňovat, a dost možná převážně negativně. Zajímalo mě tedy, jaké jsou nejčastější důvody tohoto konání, kdo je takovým průměrným fotografem českých orchidejí a jaké má postoje k ochraně přírody. 

Dotazník jsem uveřejnil jen na Facebooku a naprostá většina respondentů pochází ze skupiny „Orchideje mírného pásma…„. Odpovědi byly přijímány od června do srpna 2019 a přestože dotazník nebyl jen na pár kliknutí a každému zabral aspoň pár minut, dorazilo celkem 145 odpovědí, což předčilo má očekávání a všem za to ještě jednou děkuji!

Kdo je takovým typickým fotografem českých orchidejí?

Můžete se sami podívat na grafy, jak dopadly odpovědi na jednotlivé otázky.

Přibližně třetina respondentů byli muži, což ve spojitosti s rostlinami může leckoho překvapit, ale za ty roky už jsem si všiml, že focení a botanika je více mužský sport :-). Věkové složení nahrávalo spíše v početní převahu lidí v produktivním věku. Zajímavým údajem pro mě bylo dosažené vzdělání, neboť více jak polovina dotazovaných má vystudovanou vysokou školu a nemalé procento z těch ostatní vysokoškolský titul teprve čeká. 

Přibližně třetina respondentů jezdí za orchidejemi cíleně, další třetina dokonce i do zahraničí. Zbylá třetina za orchidejemi cíleně nejezdí, ale fotí je příležitostně. Přibližně 66 % upřednostňuje navštěvování lokalit v jednom člověku. Kde orchideje rostou zjišťují respondenti nejčastěji přímo z osobních rad od jiných, velmi často též z veřejných webových stránek, sociálních sítí, tiskovin a 17 % dotázaných uvedlo i přístup do neveřejných databází (např. NDOP). 40 % dotázaných jezdí i bez přípravy a hledá orchideje vlastními silami.  

Spíše fotografové, nebo spíše botanici?

Podle studijního oboru jsou fotografové úplně ze hry – ani jeden z respondentů nevystudoval obor související s focením. Naopak obor nějak související s biologií, ekologií, ochranou přírody a podobně vystudovalo nemalé procento dotázaných (cca 40 %). Většina však žádný související obor nestudovala. 

I u dotazu na zaměstnání převažovali respondenti, kteří s focením ani botanikou nemají pracovně nic společného. Nicméně zde už se našli 4 lidé, kteří mají práci související s fotografováním a „biologů“ byla zhruba třetina. 13 % dotázaných pak byli studenti. 

Finanční profit z této činnosti přiznala jen mizivá část respondentů. 8 z nich to dělá v rámci zaměstnání, 5 uvedlo prodej fotografií a pouze v jednom případě se objevilo pořádání workshopů (zde předpokládám, že je skutečné číslo bude vyšší a několik respondetů to z jakéhosi důvodu pouze neuvedlo – mohlo také jít jen o pochopení otázky trochu jinak, než jsem zamýšlel). 

Jaké problémy související se zkoumaným tématem respondenti vnímají?

Jako nejzásadnější problém přes 80 % respondentů uvedlo vyrýpávání vzácných druhů na zahrádky a prodej. Pouhých 9 % pak za nejpalčivější považovalo sešlap vegetace návštěvníky a 4 % trhání vegetace kolem focených rostlin. 

40 % dotázaných uvedlo, že se setkalo s nějakou formou neblahého vlivu fotografujících návštěvníků na lokalitách orchidejí (zbylých 60 % uvedlo, že si na nich takového nevzpomíná). Jaké konkrétní problémy respondenti zaznamenali si můžete přečíst níže. 

Interpretovat jednotlivé odpovědi si může každý sám. Přeji všem krásnou sezónu 2020, ať je plná krásných úlovků, ale také ohleduplnosti k rostlinám i jejich stanovištím, a koneckonců i ostatním nadšencům, kteří neradi vidí zdevastovanou přírodu. 

Zamyslete se, zda na tu lokalitu, kam jezdíte každý rok, skutečně nutně potřebujete každý rok jet znovu a lehnout si stejně jako 50 lidí před vámi k největšímu kvetoucímu trsu a dát jeho již několikátou podobnou fotku do facebookové skupiny :-). Vyrazme raději hledat nová místa, je to vzrušující a užitečnější než hromadně v davu opakovat stále dokola to samé :).