Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Kalendář 2023: Akty z dronu


podnikatel Jakub Štěpán
Římalova 225, 289 37 Loučeň
IČ: 02544024
email: jakubstepan@jakubstepan.com 
tel.: 732 116 805
Podnikatel není plátce DPH. Je zapsán v Živnostenském rejstříku od 8. 1. 2014.

Obchodní podmínky se vztahují na online prodej kalendáře (dále jen „zboží“) inzerovaný skrze rozhraní stránky www.jakubstepan.com.

Vstupují v platnost 27. 1. 2022.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Jakuba Štěpána (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového rozhraní webu www.jakubstepan.com nebo emailové komunikace.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva se uzavírá na základě elektronické komunikace smluvních stran, a to odesláním formuláře na www.jakubstepan.com/kalendar-akty-z-dronu/koupit/ nebo zasláním emailu s žádostí o nákup zboží.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
Cena tištěného kalendáře je 350 Kč. Poplatek za doručení zboží na adresu nebo výdejní místo Zásilkovny je účtován ve výši 100 Kč v případě doručení v rámci České republiky (mimo ČR individuální domluva). Doručení zajistí Česká pošta, Zásilkovna nebo přímo prodávající. V případě, že si kupující přeje zaslat zboží přes Zásilkovnu, musí na to při objednávce upozornit. Cena 100 Kč je v tomto případě platná pro doručení na výdejní místo, nikoli až na adresu kupujícího. Prodávající není plátce DPH. Platba za zboží je možná pouze převodem na účet na základě faktury vydané prodávajícím. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu zboží po připsání platby na bankovní účet. O lhůtě dodání bude kupující informován. V případě předchozí domluvy mezi kupujícím a prodávajícím je možné si zboží vyzvednout i osobně.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Odstoupení od kupní smlouvy je možné do 14 dnů od převzetí zboží. V případě již proběhlé platby prodávající vrátí zaplacenou částku za vytištěný kalendář (350 Kč) kupujícímu na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena. Kupující se zavazuje vrátit nepoškozené zboží na adresu, kterou sdělí prodávající. Kupní smlouva se automaticky ruší, pokud kupující neuhradí cenu zboží prodávajícímu do 30 dnů od doručení faktury. V případě, že kupující zaplatí za kalendář a doručení (celkem 450 Kč) a zboží si od dopravce nepřevezme, dopravce vrátí zboží prodávajícímu a ten do 14 dnů vrátí na účet kupujícího částku za kalendář (350 Kč), nedohodnou-li se spolu prodávající s kupujícím jinak.

50 KČ NA DOBROU VĚC
Prodávající se zavazuje 50 Kč z každého prodaného kalendáře věnovat na dobrou věc (tj. například dobročinnou sbírku). Dar proběhne po ukončení prodeje kalendáře, tj. začátkem roku 2023. Příjemce daru bude určen v průběhu roku a jeho výběr je plně v rukou prodávajícího. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a při respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. a dále dle zásad nařízení GDPR, a to pouze v míře nezbytné pro vyřízení objednávky. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám (s výjimkou dopravce v případě zaslání zboží poštou) a nevyužívat je k jiným účelům než k vyřízení objednávky kalendáře.

zpět na hlavní stránku kalendáře